فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد

رضا سعیدی
ترجمه ماشینی

چکیده پایان نامه

سید احمد طوسی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

فتانه زرین کلام
سیستم های توصیه گر

چکیده پایان نامه

حوا علیزاده
تلفیق اطلاعات

چکیده پایان نامه

فاطمه پور غلامعلی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

احمد استیری
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

آصف پور معصومی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

حسین کامیار
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

سید محمد اصغری نکاح
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

ریحانه امامدادی
بازیابی اطلاعات

چکیده پایان نامه

مرضیه باباپور
فرآیندکاوی

چکیده پایان نامه

تكتم تقوی رضوی زاده
؟؟؟؟؟

چکیده پایان نامه

امیر توکلی حقیقی
داده های عظیم

چکیده پایان نامه

حمیده حاجی آبادی
وب معنایی و د اده های پیوندی

چکیده پایان نامه

سمیه حسین زاده
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

اشرف السادات حیدری یزدی
تلفیق اطلاعات

چکیده پایان نامه

فاطمه خجسته
بازیابی اطلاعات

چکیده پایان نامه

محبوبه دادخواه
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

سهیلا دهقان زاده
بازیابی اطلاعات

چکیده پایان نامه

راضیه رضایی صالح
امنیت اطلاعات

چکیده پایان نامه

حمید روحانی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

جلال سخدری
فرآیندکاوی

چکیده پایان نامه

سعید شفیعی
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

ساره صادقیان اصل
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

احسان ضمیری
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

فاطمه عبیری
بازیابی اطلاعات

چکیده پایان نامه

حمید روحانی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

طوبی فدایی تبریزی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

اعظم فیض نیا
بازیابی اطلاعات

چکیده پایان نامه

هادی قائمی
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

شکوفه قالیبافان
فرآیندکاوی

چکیده پایان نامه

فاطمه میراحمدی
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

سیما نادری
تحلیل شبکه های اجتماعی

چکیده پایان نامه

سوسن نادری میقانی
داده های عظیم

چکیده پایان نامه

عادل نجاران طوسی
سیستم های توزیع شده و محاسبات ابری

چکیده پایان نامه

نجمه نوری
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

مهدی هاشمی شهرکی
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

نجمه یاقوتی
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

فاطمه اصغری
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

احمد فتاح
پردازش زبان طبیعی

چکیده پایان نامه

سجاد رضایی
وب معنایی و داده های پیوندی

چکیده پایان نامه

الهام کدخدا
روانشناسی محاسباتی

چکیده پایان نامه