ارائه رهيافتي جديد براي توليد پيكره موازي انگليسي-فارسي

چكيده: در اين پژوهش، براي اولين بار مدلي تركيبي براي تراز بندی جملات، جهت ساخت پيکره‌هاي موازي انگليسي-فارسي ...
مشاهده

پایان نامه دکتری

عنوان: کاوش معنایی علایق کاربران از شبکه های اجتماعی با مدلسازی موضوعات استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاهانی ...
مشاهده

پایان نامه دکتری

عنوان: شناسایی رویداد شخصی کاربران از رسانه هاي اجتماعی استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاهانی نگارنده: خانم م...
مشاهده

پایان نامه دکتری

عنوان: ارائه رویکردی مبتنی بر سنجه برای ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پیوندی پیش از انتشار استاد راهنما: دکت...
مشاهده