• معرفی
  • تازه‌ها
  • دستاورد‌ها
  • لینک‌های مرتبط

تیم هوش مصنوعی در سلامت

آزمایشگاه تخصصی فناوری وب

صنایع بسیاری توسط خیل تکنولوژی جدید در عصر اطلاعات مختل شده اند. بهداشت و سلامت هم ازاین دسته هستند. خصوصا در زمینه ی اتوماسیون، فراگیری ماشین، هوش مصنوعی، پزشکان، بیمارستانها، شرکت های بیمه و صنایع مربوط به سلامت و بهداشت همگی متاثر از این قضیه هستند- در بیشتر موارد تاثیرات مثبت نسبت به صنایع دیگر. طبق گزارشی از CB Insight تقریبا 86 درصد از سازمانهای تامین بهداشت و سلامت، شرکت های علم زندگی و فروشندگان فناوری به خدمات بهداشتی از تکنولوژی هوش مصنوعی استفاده می کنند. این سازمانها میانگینی برابر 54 میلیون دلار را تا سال 2020 بر روی پروژه های هوش مصنوعی سرمایه گذاری خواهند کرد. آنها بدنبال چه راه حل هایی هستند؟ این بخش ده مورد از تاثیرات هوش مصنوعی بر سلامت و بهداشت را در زمان حال و آینده بیان می کند.
تیم هوش مصنوعی در سلامت از سال 1396 کار خود را با پروژه تشخیص انواع اختلالات روانشناسی کودکان گه قابل تشخیص از روی نوشتار هستند شروع نمود. به مرور با اضافه شده افراد بیشتر در این فیلد جذاب دامنه کارهای تیم گسترش پیدا کرد و با عقد قرارداد تشخیص هوشمند انواع بیماری ها حوزه فعالیت خود را وسیعتر نمود.

کنفرانس

باقی مطالب

ژورنال ها

باقی مطالب

منابع مفید

باقی مطالب