• معرفی
  • تازه‌ها
  • دستاورد‌ها
  • لینک‌های مرتبط

تیم شهر هوشمند

آزمایشگاه تخصصی فناوری وب

شهر هوشمند (به انگلیسی: Smart city) یک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسورها و روش‌های الکترونیکی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. این اطلاعات سپس برای مدیریت کارامد دارایی‌ها، منابع و خدمات شهری استفاده می‌شود.این فرایند، شامل جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان، دستگاه‌ها و منابع شهری است که برای پایش و مدیریت ترافیک خودروها و سیستم‌های حمل و نقل، نیروگاه‌های برق، تأسیسات شهری، شبکه‌های تأمین آب، مدیریت پسماند، کشف جُرم،سیستم‌های اطلاعاتی، مدارس، کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها و دیگر خدمات اجتماعی، آنالیز و پردازش می‌شود.
هدف از ایجاد شهر هوشمند، ادغام فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دستگاه‌های فیریکی مختلف متصل به شبکه اینترنت اشیاء (IoT) برای بهینه‌سازی فرایندهای شهری و خدمات دهی بهینه و ارتباط با شهروندان است. فناوری شهر هوشمند به مسئولان یک شهر اجازه می‌دهد به صورت مستقیم با جامعه و زیرساخت‌های شهری تعامل برقرار کرده و به نیازهای شهر و شهروندان پاسخ‌های فوری دهند.

حوزه های شهر هوشمند

1-Business-related domains (دامنه های مرتبط با کسب و کار):بهبود کارایی و کیفیت مدیریتی؛ استفاده از بسترها و روش های کارآمدت...
مشاهده

پایان نامه ها

باقی مطالب

مقالات

باقی مطالب

پروژه ها

باقی مطالب

محصولات

باقی مطالب

کارگاهها و ارایه ها

باقی مطالب

کنفرانس

باقی مطالب

ژورنال ها

باقی مطالب

منابع مفید

باقی مطالب