• معرفی
  • تازه‌ها
  • دستاورد‌ها
  • لینک‌های مرتبط

تیم پردازش طبیعی- وب معنایی

آزمایشگاه تخصصی فناوری وب

گروه تحقیقاتی متن کاوی از سال 1387 فعالیت خود را آغاز نموده است. آزمایشگاه فناوري وب با هدف توسعه ابزار پردازش زبان طبیعی و علاقمندي دانشجويان كامپيوتر به كار در زمينه پردازش زبان فارسی، با همکاری متخصصان
کامپیوتر و زبانشناسی دستاوردهای قابل توجهی در زمينه توليد ابزار زبانشناسي محاسباتي بدست آورده است. با شكل گيري جلسات منظم هفتگي كه بوسيله دكتر كاهاني از گروه كامپيوتر دانشكده مهندسي و دكتر جهانگيري از اساتيد
برجسته گروه زبان شناسي دانشكده ادبيات بهمراه تعداد زيادي از دانشجويان تحصيلات تكميلي رخ داد بتدريج آزمايشگاه فناوري وب به عنوان يكي از بنيان گزاران اين زمينه تحقيقاتي در دانشگاه فردوسي مشهد مطرح گرديد؛ زبان
شناسی محاسباتی يكي از حوزه هاي میان رشته ای در علوم كامپيوتر مي باشد. نمونه های کاربردی این حوزه عبارتند از: شناسایی گوینده و مشخصات آن، تصحیح املا، ترجمه ماشینی، تبدیل متن به گفتار، خلاصه سازی متن، سيستمهای
پرسش و پاسخ، توليد پيكره هاي موازي و تطبيقي، برچسب زن معنايي، برچسب زن دستوري و غیره. در حال حاضر اعضای گروه زبان شناسی محاسباتی آزمایشگاه فناوری وب در سه حوزه، پردازش زبان طبیعی، خلاصه سازی متن و ترجمه
ماشینی فعالیت می کنند.

معرفی کتاب‌های برتر در زمینه متن کاوی و پردازش زبان طبیعی

چنانچه قصد یادگیری عمقی و اصولی مباحث مرتبط با متن کاوی را دارید به شما توصیه می‌کنیم که این مطلب را دنبال کنی...
مشاهده

مفهوم و فرایند متن کاوی و ارتباط آن با پردازش زبان طبیعی

تعریف و مفهوم متن کاوی به فرایند پیدا کردن قوانین و الگوهای غیربدیهی، جدید (از قبل نامشخص)، مخفی، احتمالاً ...
مشاهده

تبدیل متن به بردارهای عددی – بخش اول – مقدمه

استخراج و انتخاب ویژگی‌های مناسب (Relevant features) از یک مجموعه داده نقش حیاتی در بهبود کیفیت و کارایی روش‌های یادگ...
مشاهده

مطالعه‌ای بر پیشرفت‌های پردازش زبان طبیعی با یادگیری عمیق

۱- مقدمه پردازش زبان طبیعی یک رشته فرعی از علوم کامپیوتر است که پلی بین زبان‌های طبیعی و کامپیوترها ایجاد می‌...
مشاهده

کنفرانس

باقی مطالب

کنفرانس LREC

موضوعات داغ برای LREC 2020 منابع کمتر و منابع در خطر انقراض توجه ویژه ای به زبانهای کم منابع و در معرض خطر خواهد ش...
مشاهده

ژورنال ها

باقی مطالب

ژورنال Computer Speech & Language

Computer Speech & Language گزارش هایی از تحقیقات اصلی مربوط به شناخت ، درک ، تولید ، کدگذاری و استخراج گفتار و زبان را منتش...
مشاهده

Computational Linguistics (ژورنال)

زبان شناسی رایانه ای طولانی ترین نشریه است که منحصراً به ویژگی های محاسباتی و ریاضی زبان و طراحی و تحلیل سیستم ...
مشاهده

منابع مفید

باقی مطالب

Stanford NLP

آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی استنفورد گروه پردازش زبان طبیعی در دانشگاه استنفورد تیمی از اعضای هیات علمی ، م...
مشاهده