وب معنایی و داده‌های پیوندی

معرفی

گروه تحقیقاتی وب معنایی و داده‌های پیوندی (Semantic Web & Linked Data) از آبان ماه 1388 فعالیت خود را آغاز نموده است. فعالیت این گروه با مطالعه‌ی مقالات، به‌خصوص مقالات ارائه شده در کارگاه‌های آموزشی LDOW که به‌ عنوان تخصصی‌ترین رویداد در زمینه داده‌های پیوندی مطرح است، و بررسی تحقیقات و کارهای انجام شده در این حوزه آغاز شد. پس از بررسی کارهای انجام شده و آشنایی مناسب با داده‌های پیوندی، مقرر شد تا با انجام پروژه‌ای در زمینه‌‌ی انتشار داده‌های پیوندی، فعالیت‌ اجرایی گروه نیز آغاز شده و بستری برای انجام پروژه‌های بعدی فراهم گردد.