کارگاه پردازش جریانی با Flink و Kafka

در این کارگاه که سال 1400 در مجموعه کارگاه های WTLAB 2021 برگزار شد، ابتدا آقای مهندس میرزایی کار با ابزار Apache Flink که یکی از محبوب ترین ابزارهای پردازش جریانی است را آموزش دادند و سپس آقای مهندس رضوانی در بخش دوم، به مخاطبان کارگاه پایگاه داده Mongo و همچنین ابزار Apache Kafka را ارائه کردند.