معرفی مراکز و آزمایشگاه های مرتبط با داده کاوی در داخل و خارج از کشور

1 – مرکزعلوم ومدیریت داده دانشگاه تهران

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول: دکترعلی کمندی

 

2-آزمایشگاه داده کاوی دانشگاه امیرکبیر

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

 

 

3 – آزمایشگاه داده کاوی علم وصنعت

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول: دکتر بهروز مینائی

مدیریت این آزمایشگاه را آقای دکتر مینائی بر عهده دارند که یکی از برترین اساتید در زمینه علوم داده و یادگیری ماشین می باشند.

این آزمایشگاه در سال های 2020 و 2021 بسیار فعال بوده و تنها در سال 2021 تعداد 9 مقاله معتبر داشته است.که لیست این مقالات از طریق این لینک قابل مشاهده است.

 

حوزه های کلی که در این آژمایشگاه بر روی آن ها کار می شود عباتند از:

Analysis of very large data sets, especially those that arise in the application

areas of text mining and bioinformatics

Semantic web and knowledge graphs

Web mining and text Mining

Clustering ensembles

Association rule mining

Mining of graphs, and bioinformatics

 

 

4- آزمایشگاه یادگیری ماشین شریف

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:دکتر مهدیه سلیمانی

 

5-آزمایشگاه داده کاوی دانشگاه  Pisa

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Dino Pedreschi

 

6- آزمایشگاه داده کاوی دانشگاه یورک کانادا

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Nick Cercone

فیلد های مهم تحقیقاتی در این آژمایشگاه عبارتند از:

 

Reinforcement Learning

Deep Learning

Text Mining

 

این دانشگاه از تمام دانشجویان در سراسر دنیا در تمام مقاطع دانشگاهی که علاقه و تجربه کافی در زمینه داده کاوی و یادگیری ماشین دارند برای همکاری در این آزمایشگاه دعوت می کند.برای ارتباط و ارسال رزومه می توان به بخش ارتباط با ما در سایت این آژمایشگاه از طریق این لینک مراجعه کرد.

این آزمایشگاه در سال ها ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱  طبق اطلاعات موجود در سایت آن مقاله ای منتشر نکرده است وآخرین مقالات آن در سال 2019 یوده که بیشتر آن ها در زمینه یادگیری عمیق می باشند.

برخی از اعضای فارسی زبان این آزمایشگاه ئر مقطع دکتری و پسادکتری عبارتند از:

Dr. Nastaran Babanejad (natural language processing, machine learning, deeplearning, data mining)

Dr. Sedigheh Mahdavi (data mining, machine learning)

Shima Khoshraftar (data mining, machine learning)

Amin Omidvar (data mining, machine learning)

Reza Soltani (data mining, machine learning)

و دروس تدر یس شده توسط اعضای ا ین آزمایشگاه عبارتند از :

GRADUATE COURSES
Information Networks
Data mining
Data Analytics & Visualization

UNDERGRADUATE COURSES
Data mining
Information Networks
Big Data Analytics

 

7- آزمایشگاه داده کاوی و امنیت دانشگاه – McGillکانادا

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Benjamin C. M. Fung

 

8- آزمایشگاه بیگ دیتا دانشگاه هاروارد

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Stratos Idreos

 

9- آزمایشگاه داده کاوی دانشگاه آریزونا

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Haun Lius

 

10- آزمایشگاه داده کاوی دانشگاه Yale

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Haun Li

 

11- آرمایشگاه داده کاوی دانشگاه Pittsburgh

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Pete Brusilovsky

 

12- آزمایشگاه مدیریت داده دانشگاه  kazan

مشاهده جزئیات و اطلاعات بیشتر از طریق این لینک امکان پذیر است.

مسئول:Azat Yakupov