کارگاه تحلیل شبکه های اجتماعی

برای مشاهده بخش اول کارگاه اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده بخش دوم کارگاه اینجا کلیک نمایید.