بایگانی دسته‌ی: پایان نامه های تحلیل شبکه های اجتماعی

پایان نامه دکتری

عنوان: کاوش معنایی علایق کاربران از شبکه های اجتماعی با مدلسازی موضوعات استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاهانی نگارنده: خانم فتانه زرین کلام تابستان 1397

پایان نامه دکتری

عنوان: شناسایی رویداد شخصی کاربران از رسانه هاي اجتماعی استاد راهنما: آقای دکتر محسن کاهانی نگارنده: خانم مریم خدابخش تابستان 1397