پردازش جریانی با Flink و Kafka

    1.250.000

    در این کارگاه ابتدا به بیان مفاهیم و ویژگی‌های پردازش داده جریانی پرداخته، سپس پردازش جریانی با ابزار Apache Flink آموزش داده خواهد شد. در ادامه، پایگاه داده های این حوزه مطرح و به طور خاص MongoDB شرح داده خواهد شد. از طرفی ابزار Kafka به عنوان یکی از محبوب ترین ابزارهای این حوزه نیز آموزش داده خواهد شد.