بایگانی برچسب: شهرهوشمند

حوزه های شهر هوشمند

1-Business-related domains (دامنه های مرتبط با کسب و کار):بهبود کارایی و کیفیت مدیریتی؛ استفاده از بسترها و روش های کارآمدتر لجستیک و زنجیره تامین؛ تبلیغات گسترده تر و دقیق تر؛ گسترش شرکای تجاری و مشتریان؛ تسهیل کارآفرینی و سرمایه گذاری؛ ارتقاء فعالیت های تجاری در یک شهر مانند تولید، بازرگانی، کشاورزی و مشاوره و پرورش […]