بایگانی برچسب: پردازش زبان طبیعی

برنامه نویسی ابزارهای پردازش زبان طبیعی

تلاش عمده در پردازش زبان طبيعی، ماشينی کردن فرايند درک و برداشت مفاهيم يک زبان طبيعی است و هدف اصلي آن، ايجاد تئوری هاي محاسباتي از زبان، با استفاده از الگوريتم ها و ساختارهاي داده اي موجود در علوم رايانه اي است. امروزه حجم انبوهی از اطلاعات متنی بر روی وب موجود است که برای […]