بایگانی دسته‌ی: ژورنالهای پردزاش زبان طبیعی و وب معنایی

ژورنال Computer Speech & Language

Computer Speech & Language گزارش هایی از تحقیقات اصلی مربوط به شناخت ، درک ، تولید ، کدگذاری و استخراج گفتار و زبان را منتشر می کند. علوم گفتار و زبان سابقه ای طولانی دارند ، اما اخیراً اجرای گسترده و آزمایش مدل های پیچیده گفتار و پردازش زبان امکان پذیر شده است. چنین تحقیقی […]

Computational Linguistics (ژورنال)

زبان شناسی رایانه ای طولانی ترین نشریه است که منحصراً به ویژگی های محاسباتی و ریاضی زبان و طراحی و تحلیل سیستم های پردازش زبان طبیعی اختصاص یافته است. این فصلنامه بسیار مورد توجه زبان شناسان دانشگاهی و صنعتی ، زبان شناسان محاسباتی ، محققان هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ، دانشمندان شناختی ، متخصصان […]