کنفرانس LREC

موضوعات داغ برای LREC 2020

منابع کمتر و منابع در خطر انقراض
توجه ویژه ای به زبانهای کم منابع و در معرض خطر خواهد شد: انتظار می رود LREC2020 زمینه فعالیتهایی را برای حمایت از زبانهای بومی فراهم کند که بر اساس سال بین المللی زبانهای بومی سازمان ملل متحد/یونسکو در سال 2019 جشن گرفته می شود.

زبان و مغز
مطالعه اساس عصبی زبان به درک پردازش زبان و مکانیسم های مغز کمک می کند. LREC2020 همه موارد ارسالی به زبان و مغز را تشویق می کند. در میان موضوعات فرعی احتمالی ، ارسالی ها می تواند بر مجموعه داده ها و منابع جدید (تصویربرداری عصبی ، اجسام کنترل شده ، واژگان و غیره) ، روش هایی با هدف آزمایش های جدید چند حالته (به عنوان مثال EEG در واقعیت مجازی) ، برنامه های پردازش زبان (به عنوان مثال رمزگشایی مغز ، رابط مغز و رایانه) متمرکز شود. )، و غیره.

ماشین/یادگیری عمیق
در دسترس بودن LR ها یک عنصر کلیدی در توسعه فن آوری های زبان انسانی با کیفیت بالا بر اساس رویکردهای یادگیری هوش مصنوعی/ماشین است و LREC بهترین مکان برای دسترسی به این داده ها ، در بسیاری از زبانها و برای بسیاری از حوزه ها است. علاوه بر ارسالی که به مسائل ML مبتنی بر حجم زیادی از داده ها می پردازد ، از مواردی که برای زبان هایی استفاده می شود که فقط داده های کوچک ، پر سر و صدا یا کمیاب برای آنها وجود دارد نیز استقبال بیشتری می شود.