ژورنال Computer Speech & Language

Computer Speech & Language گزارش هایی از تحقیقات اصلی مربوط به شناخت ، درک ، تولید ، کدگذاری و استخراج گفتار و زبان را منتشر می کند.

علوم گفتار و زبان سابقه ای طولانی دارند ، اما اخیراً اجرای گسترده و آزمایش مدل های پیچیده گفتار و پردازش زبان امکان پذیر شده است. چنین تحقیقی اغلب به طور جداگانه توسط متخصصان هوش مصنوعی ، علوم رایانه ، مهندسی الکترونیک ، بازیابی اطلاعات ، زبان شناسی ، آوایی یا روانشناسی انجام می شود.

این مجله تمرکز این کار را ارائه می دهد و رویکردی بین رشته ای را در زمینه تحقیقات و فناوری گفتار و زبان تشویق می کند. بنابراین از مشارکت همه زمینه های مرتبط در قالب گزارش مطالعات نظری یا تجربی ، آموزش ها ، بررسی ها و مکاتبات مختصر مربوط به مدلها و اجرای آنها یا گزارشهای تحقیقات بنیادی که منجر به بهبود چنین مدلهایی می شود استقبال می شود.

مناطق تحقیقاتی را شامل می شود
الگوریتم ها و مدل های تشخیص و ترکیب گفتار
پردازش زبان طبیعی برای درک و ایجاد گفتار
زبان شناسی محاسباتی آماری
مدلهای محاسباتی گفتمان و گفتگو
بازیابی ، استخراج و جمع بندی اطلاعات
تشخیص گوینده و زبان
مدلهای محاسباتی تولید و ادراک گفتار
پردازش سیگنال برای تجزیه و تحلیل ، تقویت و تغییر گفتار
ارزیابی عملکرد سیستم های انسانی و کامپیوتری

مزایای نویسندگان
ما همچنین بسیاری از مزایای نویسنده ، مانند PDF های رایگان ، سیاست حق نسخه برداری آزاد ، تخفیف ویژه برای نشریات Elsevier و موارد دیگر را ارائه می دهیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات نویسنده ما اینجا را کلیک کنید.