Stanford NLP

آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی استنفورد

گروه پردازش زبان طبیعی در دانشگاه استنفورد تیمی از اعضای هیات علمی ، متخصصین برنامه نویسی ، برنامه نویسان و دانشجویانی است که روی الگوریتم هایی کار می کنند که به رایانه ها اجازه می دهد زبان های انسانی را پردازش ، تولید و درک کنند. کار ما از تحقیقات بنیادی در زبان شناسی محاسباتی تا کاربردهای کلیدی در فناوری زبان انسانی متغیر است و زمینه هایی مانند درک جملات ، پاسخ خودکار به س questionالات ، ترجمه ماشینی ، تجزیه و برچسب گذاری نحوی ، تجزیه و تحلیل احساسات ، عوامل گفتگو و حالت متن و صحنه های بصری را شامل می شود. و همچنین کاربردهای پردازش زبان طبیعی در علوم انسانی دیجیتال و علوم اجتماعی محاسباتی.