چارچوب آزمون خودکار نرم افزار

معرفی پروژه

پروژه چارچوب آزمون خودکار نرم افزارهای مبتنی بر وب با حمایت مرکز تحقیقات و مخابرات ایران اجرا شده است. از آنجاییکه محیط اجرای نرم افزارهای مبتنی بر وب متنوع و ناهمگون می باشد، روش های متداول آزمون نرم افزار برای تست و ارزیابی سیستم های مبتنی بر وب کارآمد نیست. از این رو هدف این پروژه، طراحي و ساخت يك چارچوب مبتنی بر عامل براي خودكار سازي آزمون نرم افزار هاي تحت وب مي باشد.


اعضای پروژه


تاریخ اجرا

1387-1388