بایگانی دسته‌ی: پروژه های پردازش زبان طبیعی و وب معنایی

موتور جستجوی چیستا

معرفی پروژه چیستا یک موتور جستجوی مبتنی بر داده های پیوندی می باشد. این پروژه توسط آزمایشگاه فناوری وب در دانشگاه فردوسی مشهد پیاده سازی و به اجرا در آمده است. وظیفه این موتور جستجو جمع آوری داده های معنایی ازمحیط وب (به خصوص ابر LOD) ، شاخص گذاری آنها در یک مخزن RDFودر نهایت […]

چارچوب آزمون خودکار نرم افزار

معرفی پروژه پروژه چارچوب آزمون خودکار نرم افزارهای مبتنی بر وب با حمایت مرکز تحقیقات و مخابرات ایران اجرا شده است. از آنجاییکه محیط اجرای نرم افزارهای مبتنی بر وب متنوع و ناهمگون می باشد، روش های متداول آزمون نرم افزار برای تست و ارزیابی سیستم های مبتنی بر وب کارآمد نیست. از این رو […]

پروژه ساخت پیکره قرآنی فرقان

معرفی پروژه امام علی (ع) می­فرماید: “قرآن را زمانه تفسیر می‌کند.” در برداشت از چنین روایاتی است که علامه طباطبایی هر دهه را نیازمند تفسیری جدید از قرآن دانسته­اند و بدیهی است این مهم مستلزم بهره مندی از فناوری‌های معاصر است. با این نگرش و در پیروی از امر امام راحل (ره) به تلاش در […]

پروژه پارسی پرداز

معرفی پروژه   POS TAGGER برچسب گذاری اجزای واژگانی کلام (Part of Speech tagging) عمل انتساب برچسب های واژگانی به کلمات و نشانه های تشکیل دهنده یک متن است؛ به صورتی که این برچسب ها نشان دهنده نقش کلمات و نشانه ها در جمله باشد. درصد بالایی از کلمات از نقطه نظر برچسب واژگانی دارای […]

مشاوره پژوهشی و ایجاد انباره داده و داده کاوی کلمات

معرفی پروژه کارفرما: سازمان فاوا شهرداری مشهد شروع: شهریور 1393 – پایان: اسفند 1394 اعضای پروژه  بهشید بهکمال  آصف پورمعصومی  احسان عسکریان  اعظم فیض نیا تاریخ اجرا 1393

پروژه FUM LD

معرفی پروژه هدف این پروژه، پياده سازي يك چارچوب براي انتشار اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد بصورت داده هاي پيوندي فارسي است. اطلاعات انتخاب شده برای انتشار عبارتند از: دانشكده ها، گروه های آموزشي، اساتید، مقالات و دروس دانشگاه فردوسی مشهد. بطور خلاصه، فرآيند انتشار چارچوب پيشنهادي شامل استخراج اطلاعات مورد نياز از پايگاه داده هدف، […]

فردوس نت

معرفی پروژه فردوس‌نت شامل يک مجموعه لغت فارسی است که هر لغت در يک گروه هم‌خانواده که به يک مفهوم اشاره دارند، قرار می‌گيرد. همچنين روابط سلسله‌مراتبی و معنايی مختلف بين اين گروه‌های مفاهيم تشکيل می‌شود. برای اولين بار شکه واژگان برای زبان انگليسی طراحی و متنتشر شده است. ایده اصلی این پروژه بر این […]

FerdowsNet

Introduction Ferdowsnet consists of a set of Persian words in which each word is grouped with its doublet words referring to a single concept. Also, hierarchical and semantic relation is formed between these groups. For the first time, a network of words for the English language is designed and published. The main idea of this […]