معرفی کنفرانس VLDB

شما عزیزان می توانید با مراجعه به آدرس زیر ارائه آقای مصطفی میرزایی را درباره معرفی کنفرانس VLDB مشاهده نمایید:

https://www.aparat.com/v/jRZYd