چارچوب آزمون خودکار نرم افزار

پروژه چارچوب آزمون خودکار نرم افزارهای مبتنی بر وب با حمایت مرکز تحقیقات و مخابرات ایران اجرا شده است. از آنجاییکه محیط اجرای نرم افزارهای مبتنی بر وب متنوع و ناهمگون می باشد، روش های متداول آزمون نرم افزار برای تست و ارزیابی سیستم های مبتنی بر وب کارآمد نیست. از این رو هدف این پروژه، طراحي و ساخت يك چارچوب مبتنی بر عامل براي خودكار سازي آزمون نرم افزار هاي تحت وب مي باشد.

اعضای پروژه

  •  دکتر بهشید بهکمال
  •  دکتر صمد پایدار
  •  محبوبه دادخواه
  •  سهیلا دهقان زاده
  •  محمدهادی زاهدی