بایگانی دسته‌ی: پروژه های داده کاوی

چارچوب آزمون خودکار نرم افزار

پروژه چارچوب آزمون خودکار نرم افزارهای مبتنی بر وب با حمایت مرکز تحقیقات و مخابرات ایران اجرا شده است. از آنجاییکه محیط اجرای نرم افزارهای مبتنی بر وب متنوع و ناهمگون می باشد، روش های متداول آزمون نرم افزار برای تست و ارزیابی سیستم های مبتنی بر وب کارآمد نیست. از این رو هدف این […]

مشاوره پژوه شی و ایجاد انباره داده و داده

کارفرما: سازمان فاوا شهرداری مشهد شروع: شهریور 1393 – پایان: اسفند 1394   اعضای پروژه  دکتر بهشید بهکمال  دکتر آصف پورمعصومی  دکتر احسان عسکریان  مهندس اعظم فیض نیا

ارزیابی کیفیت داده های شرکت پست

در این پروژه، داده های شرکت پست از نظر کیفیت داده مورد ارزیابی قرار گرفت. با طراحی و پیاده سازی یک اپ تحت وب، داده ها پس از بارگذاری از نظر ابعاد کیفیتی چون کامل بودن، صحت و معتبر بودن مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان کیفیت گزارش میشود.