بایگانی دسته‌ی: مقالات داده کاوی

ارائه یک رویکرد فضایی برای انتزاع مدل فرآیند دریافت و تحویل بسته

این مقاله کنفرانسی که در پنجمين همايش ملی پيشرفت های معماری سازمانی پذیرش شده است توانسته عنوان مقاله برتر را به خود اختصاص دهد. جناب آقای یاسر صالح آبادی، سرکارخانم دکتر بهشید بهکمال و جناب آقای مصطفی میرزایی نویسندگان این مقاله هستند

Hybrid Context-Aware Method for Quality Assessment of Data Streams

Data quality is one of the most important issues that if not taken into consideration appropriately, results in the low reliability of the knowledge extracted through big data analytics. Furthermore, the challenges with data quality management are even greater with streaming data. Most of the methods introduced in the literature for processing streaming data do […]