پروژه FUM LD

معرفی پروژه

هدف این پروژه، پياده سازي يك چارچوب براي انتشار اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد بصورت داده هاي پيوندي فارسي است. اطلاعات انتخاب شده برای انتشار عبارتند از: دانشكده ها، گروه های آموزشي، اساتید، مقالات و دروس دانشگاه فردوسی مشهد. بطور خلاصه، فرآيند انتشار چارچوب پيشنهادي شامل استخراج اطلاعات مورد نياز از پايگاه داده هدف، انتشار مجموعه داده به فرمت RDF و HTML، انتشار اطلاعات VoiD جهت توصيف مجموعه داده و ایجاد پيوندهاي لازم براي ارتباط اين مجموعه داده با ابر داده هاي پيوندي LOD می باشد.

معماری پروژه FUM-LD
تاریخ اجرا

1388-1390