بایگانی دسته‌ی: کنفرانس های داده کاوی

کنفرانس WSDM

کنفرانس WSDM که مخفف ACM International Conference on Web Search and Data Mining است، در رتبه دومین کنفرانس ها از نظر h5-index است. شما میتوانید در کانال آپارات ما به این آدرس ارائه آقای رامین رضوانی را در معرفی این کنفرانس مشاهده نمایید.

کنفرانس ACM SIGKDD

کنفرانس ACM SIGKDD که مخفف مخفف Knowledge Discovery and Data Mining است، از مشهورترین کنفرانس های حوزه داده کاوی است که بیشترین h5-index را در بین سایر کنفرانس ها دارد. شما میتوانید در کانال آپارات ما به این آدرس ارائه خانم مریم کرابی را در معرفی این کنفرانس مشاهده نمایید.