TIST

این ژورنال که مخفف ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) بوده از جمله ژورنال های معتبر حوزه داده کاوی است که h5-index برابر با 37 دارد.