بایگانی دسته‌ی: ژورنالهای داده کاوی

IEEE TKDE

ژورنال IEEE TKDE که مخفف IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering است یکی از معتبرترین ژورنال های حوزه داده کاوی است که با h5-index برابر با 66 بیشترین میزان این معیار را در بین سایر ژورنال های مرتبط دارد.