KAIS

این ژورنال که مخفف Knowledge and Information Systems (KAIS) بوده نیز در کنار TKDE از جمله ژورنال های معتبر حوزه داده کاوی است که h5-index برابر با 38 دارد.